Praktijk De Beken

indien u hieronder geen balk met menu-keuzes ziet, dient u Active-X elementen in uw browser in te schakelen

Kosten en vergoedingen

Psychologische zorg

De Basis-GGZ is bedoeld voor behandeling van lichte tot matig zware psychische aandoeningen. De kosten vallen meestal onder de basisverzekering, waarbij u wel rekening moet houden met het wettelijk verplichte of anderszins met uw verzekeraar overeengekomen eigen risico.


Wij dienen de declaraties voor wel verzekerde zorg rechtstreeks bij uw verzekeraar in als u verzekerd bent bij:

- ZilverenKruis (incl. in 2020 ProLife, OneUnderwritintgHealth, DeFriesland, Interpolis, FBTO en Achmea),

- Caresq (incl. Promovendum, Besured, National Academic en in 2020 Aon en Aevitae),

- DSW (incl. StadHolland, InTwente, ASR, DeAmersfoortse, Ditzo, Aevitae).


Indien u bij een andere zorgverzekeraar zit, worden door ons de toegestane NZa-tarieven gehanteerd en krijgt u de factuur zelf en dient u deze aan onze praktijk te voldoen. U kunt de factuur achteraf indienen bij uw verzekeraar, waarna u meestal ongeveer tweederde van het bedrag vergoed krijgt. Om precies te weten wat uw kosten zullen zijn raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Wij raden u aan om voor een restitutiepolis te kiezen in plaats van een naturapolis, omdat u dan meestal een hogere vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt, terwijl de meerprijs per maand slechts gering is.


Let op: Sommige diagnoses (bv werkproblemen, aanpassingsstoornissen en partnerrelatieproblemen) zijn door de wetgever uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraars. Voor deze zgn onverzekerde zorg wordt ons praktijktarief aan u berekend (in 2020 € 105,00 per gesprek van circa 50 minuten); deze kosten kunt u dus niet vergoed krijgen door uw verzekeraar.


Verhindering / NoShow: Als u bij verhindering niet minstens 24 uur van te voren afzegt zijn wij gerechtigd U een nota ter hoogte van het bovengenoemde praktijktarief te sturen. U kunt deze niet indienen bij uw verzekeraar. In geval van ziekte en andere overmachtssituaties wordt hier natuurlijk soepel mee omgegaan.

Geestelijke verzorging

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk.


Dit betekent dat:

1 - alle mensen van 50 jaar en ouder

2 - patiƫnten in de palliatieve fase

     (inclusief naasten)

3 - kinderen in de palliatieve fase en hun

     naasten

gebruik kunnen maken van de ondersteuning of begeleiding door mij als geestelijk verzorger. Het gaat daarbij om een beperkt aantal gesprekken (5) over levensvragen en/of begeleiding in de laatste fase van het leven.


Mocht het nodig zijn, dan kan worden overlegd over verlenging. 

De gesprekken vinden plaats in de praktijk of bij u thuis. Dat hangt af van uw situatie.


De declaratie loopt via de netwerken palliatieve zorg, er zijn voor u geen kosten aan verbonden.


Er worden een aantal gegevens geregistreerd, zoals uw postcode, de vraag waarmee u een beroep doet op de geestelijk verzorger en hoe vaak de gesprekken zijn gevoerd.

Dit is nodig in verband met onderzoek naar het verloop van de subsidieregeling.

De gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk, over de inhoud en uw concrete situatie wordt niets uitgewisseld.

  

Overige dienstverlening

(tekst volgt)