Kosten en vergoedingen

Praktijk De Beken – Zwolle

Vergoeding psychologische zorg (Basis-GGZ)

Psychologische hulp valt – binnen wettelijke kaders – onder de basisverzekering. Houd daarbij wel rekening met het wettelijk verplichte of anderszins met uw verzekeraar overeengekomen eigen risico. 

Uitgesloten / onverzekerde psychologische zorg

Sommige diagnoses (bv werkproblemen, aanpassingsstoornissen en partnerrelatieproblemen) zijn door de wetgever uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraars. Voor deze zorg wordt ons praktijktarief aan u berekend. Deze kosten krijgt u dus niet vergoed door uw verzekeraar.

Verhindering / afzegging / no-show

Als u bij verhindering niet minstens 24 uur van te voren afzegt zijn wij gerechtigd u een nota ter hoogte van het praktijktarief te sturen. U kunt deze nota niet indienen bij uw verzekeraar.
In geval van ziekte en andere overmachtsituaties gaan wij hier natuurlijk soepel mee om.

Geestelijke verzorging

Sinds een aantal jaren bestaat er een subsidieregeling voor gesprekken in het kader van geestelijke verzorging. 
De regeling is bedoeld voor alle mensen van 50 jaar of ouder, patiënten in de palliatieve fase inclusief hun naasten, en voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. 
Hierdoor kunt u gebruik maken van de ondersteuning of begeleiding door mij als geestelijk verzorger, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Het gaat daarbij om een beperkt aantal gesprekken (5) over levensvragen en/of begeleiding in de laatste fase van het leven.
Mocht het nodig zijn, kan eventueel worden overlegd over verlenging.
De gesprekken vinden – afhankelijk van de situatie – plaats in mijn praktijk of bij u thuis.
Er worden een beperkt aantal gegevens geregistreerd, zoals uw postcode, de vraag waarmee u een beroep op mij doet en hoe vaak er gesprekken gevoerd zijn. Dit is nodig in verband met het onderzoek naar het verloop van de subsidieregeling.
Vanzelfsprekend zijn de gesprekken vertrouwelijk; over de inhoud en uw concrete situatie wordt niets uitgewisseld.

Palliatieve zorg

Afhankelijk van de situatie en de vraagstelling kan door mij verleende palliatieve zorg ofwel onder psychologische zorg ofwel onder geestelijke verzorging vallen.

Contracten met zorgverzekeringen

In 2023 dienen wij de declaraties voor verzekerde zorg rechtstreeks bij uw verzekeraar in als u verzekerd bent bij:
– Zilveren Kruis (incl. Interpolis, ProLife, DeFriesland en FBTO),
– Caresq/Eucare (incl. Aevitae),
– DSW (incl. StadHolland, InTwente),
– ONVZ (incl. VvAA, Jaaah),
– ASR (incl. Ditzo).
Indien u ergens anders verzekerd bent, wordt door ons het praktijktarief aan u berekend en krijgt u de factuur zelf en dient u deze zelf aan de praktijk te voldoen. U kunt de factuur achteraf indienen bij uw verzekeraar, waarna u meestal een deel vergoed krijgt. Om precies te weten wat uw kosten zullen zijn, raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekeraar.

Naturapolis of restitutiepolis ?

De meeste zorgverzekeringspolissen zijn naturapolissen. Indien wij geen contract met uw verzekeraar hebben (zie boven) krijgt u een deel van de kosten vergoed. 
Bij een restitutiepolis krijgt u over het algemeen een hoger percentage vergoed. De premie voor deze verzekeringsvorm ligt wat hoger dan bij een naturapolis, maar het verschil is niet zo groot. Daarom kan het voor u nuttig zijn te overwegen een restitutiepolis te nemen.

Praktijktarief

In onze praktijk geldt in 2023 het praktijktarief van € 145,- per gesprek van circa 50 minuten.
U dient de factuur zelf aan ons te voldoen.
Wij zijn vrijgesteld van BTW-heffing.

Kosten overige activiteiten

De kosten van anderssoortige inzet, bijvoorbeeld bij scholing of congressen worden in nader overleg bepaald.