Praktijk De Beken – Zwolle

Aandacht voor spiritualiteit bij de bespreking van casuïstiek

Methode: begeleide intervisie

Omschrijving:
Welke rol speelt je eigen spiritualiteit in hoe je mensen begeleidt? Hoe ga je om met je eigen spirituele vragen en verlangens in begeleidingen? Welke spirituele bronnen van jezelf zet je in, waarom en waartoe? En hoe verhouden die zich tot de spiritualiteit van je gesprekspartners?
In deze cursus werken we met eigen casuïstiek van de deelnemers, aan de hand van verschillende intervisiemodellen (o.a. aangepaste modellen uit Bellersen en Kohlmann (2013) en een KPV-model waarin met beelden wordt gewerkt). Iedere bijeenkomst begint met een introductie en een spirituele oefening.
We streven ernaar dat de deelnemers middels de ervaringen in deze cursus de rol van spiritualiteit in eigen werksituaties en in intercollegiaal overleg/intervisie meer aandacht kunnen geven.

Leerdoelen:

  • De deelnemers worden gevoelig gemaakt voor de spirituele dimensie van de communicatie met hun gesprekspartners en collega’s;
  • De deelnemers ervaren dat er verschillende manieren zijn waarop spiritualiteit in hun communicatie een rol kan spelen;
  • De deelnemers worden zich meer bewust van hoe hun eigen spirituele vragen, verlangens en bronnen meespelen in hun werk;
  • De deelnemers krijgen meer inzicht in hoe ze hun eigen spiritualiteit meer/beter kunnen inzetten, en in welke situaties dat zinvol is;
  • De deelnemers raken bekend met verschillende intervisiemodellen.

Cursustype: cursus met 4 online bijeenkomsten van 3 uur.

Accreditatie SKGV: spiritualiteit en levensbeschouwing 2 punten + vakbekwaamheid 1 punt (aangevraagd, eerder zo toegekend).

Docenten: Prof. Dr. Hetty Zock, dr. Arie Kooijman en drs. Etje Verhagen MA        

Doelgroep: Geestelijk verzorgers.

Aantal deelnemers: 6 – 8

Aantal contacturen: 4 bijeenkomsten van in totaal 12 uur ( 5 en 26 november, 10 december 2024 en 7 januari 2025), 14:00 – 17:00 uur   

Aantal uren zelfstudie: ongeveer 12 uur in totaal (op schrift stellen van een eigen casus, lezen van casuïstiek en achtergrondliteratuur).

Kosten:  € 375,- 

Sluitingsdatum aanmelding: 10 oktober 2024

Achtergrondliteratuur:

  • M. Bellersen en I. Kohlmann (2013). Praktijkboek intervisie. Proces & methoden. Deventer: Kluwer (geheel herziene tweede druk).
  • Körver, J.&W. Regouin (red.) (2007). Professionele begeleiding en spiritualiteit. Pastorale supervisie nader verkend. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Downloads

Cursusinformatie (pdf)
Opgaveformulier (in Word, eerst op eigen computer opslaan om in te kunnen vullen)