Praktijk De Beken – Zwolle

 

Masterclass 2024

Spirituele bronnen, herbronning en verdieping

Duiken in de bronnen van onze spiritualiteit (en die van anderen)

De masterclass wordt gegeven door drie docenten die experts zijn op het gebied van spiritualiteit en geestelijke verzorging.

Vragen die in het programma aan de orde komen zijn:

 • Welke bronnen hebben mijn leven verrijkt?
 • Wat vertellen die bronnen over mij en mijn spirituele biografie?
 • Wat nu als een bron opdroogt, en niet meer stroomt?
 • Waar vind ik nieuwe bronnen, wanneer is herbronning nodig?

De masterclass is opgezet in aansluiting op de Beroepsstandaard Geestelijk Verzorger, waarin verondersteld wordt dat geestelijk verzorgers:

‘een persoonlijk doorleefde spiritualiteit’ hebben,
‘die zij actief onderhouden,
en die de basis vormt van waaruit zij hun werk doen’.

Docenten: Prof. Dr. Hetty Zock, dr. Arie Kooijman en drs. Etje Verhagen MA        

Het doel van het programma is dat de deelnemers:

 • meer inzicht krijgen in hun eigen spiritualiteit
 • ontdekken hoe zij hun bronnen kunnen laten stromen
 • ervaren hoe zij nieuwe bronnen kunnen aanboren
 • zich realiseren hoe de eigen spiritualiteit van betekenis is in hun werk

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht: reflectie op de eigen spiritualiteit, de omgang met oude en nieuwe bronnen, en het delen van eigen ervaringen en casuïstiek.

Het programma bestaat uit theorie en ervaringsgerichte elementen. Thema’s zijn onder andere:

 • Wat is voor jou op dit moment een levende bron van spiritualiteit? Hoe hangt deze samen met je biografie?
 • Diverse (nieuwe) bronnen van spiritualiteit: in kunst en verbeelding, natuur en mystiek, hedendaagse literatuur en populaire cultuur
 • Hoe universeel zijn onze bronnen?
 • Bestaan er ‘niet-effectieve’ bronnen?
 • Welke rol spelen bronnen voor jou in je werk als geestelijk verzorger?

De masterclass wordt als driedaagse op locatie aangeboden.
Locatie: Conferentiecentrum De Hoorneboeg, Hilversum, op 2-4 juni 2024 (van zondagavond 18.00 uur tot dinsdagmiddag 17.00 uur).
Kosten pp. inclusief verblijf en catering circa € 1.075,- (vrijgesteld van btw).
Voor aanvang van de masterclass krijgen de deelnemers het definitieve programma toegezonden, inclusief de voorbereidingsopdrachten.

Puntenaccreditatie SKGV:
De SKGV-accreditatie is 7 punten in de categorie Levensbeschouwing en Spiritualiteit (aangevraagd, eerder zo toegekend).
Bij volledige aanwezigheid zorgen de docenten voor aanmelding van de punten in het registratiesysteem.

Onderstaande literatuurlijst bevat materiaal ter oriëntatie (is niet verplicht):

 • Hans Alma, Het verlangen naar zin, de zoektocht naar resonantie in de wereld, Ten Have 2020
 • Herman Andriessen, Spiritualiteit en levensloop. Over levensfasen en geestelijke bestemming. Utrecht: Kok/Boekencentrum 2018.
 • Marc Van Den Bossche, De zinnen van het leven, of de kunst van het verstaan. VUBPress 2018.
 • Kick Bras, Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld. Skandalon 2017.
 • Jaap Goedegebuure en Oek de Jong (red.), Eckhart, Tien visies op Meister Eckhart, Augustinus/Amsterdam 2010
 • Hetty Zock, Jos Pieper & Walter Krikilion, Zin buiten beeld? Zorg voor zinzoekers vandaag. Tilburg: KSGV 2016.

Deelname en aanmelding:

Elke groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.
Door middel van het insturen van het opgaveformulier meld je je aan voor de masterclass. Na het overmaken van het totaalbedrag is de aanmelding definitief. Afspraken rond onverhoopte annulering vind je op het opgaveformulier. De uiterste aanmelddatum is 15 april 2024.

Benader desgewenst voor nadere informatie en overleg de docenten.

Downloads

Cursusinformatie (pdf)
Opgaveformulier (in Word, eerst op eigen computer opslaan om in te kunnen vullen)