Palliatieve zorg

Praktijk De Beken – Zwolle

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van hun aandoening. Dit is niet hetzelfde als stervensbegeleiding, want ook met een ongeneeslijke ziekte kun je soms nog jaren leven.

Het leven met de wetenschap dat je hoogstwaarschijnlijk zult komen te overlijden door de aandoening waaraan je lijdt is voor veel mensen niet gemakkelijk.

Wat doe je nog in de tijd die je rest? Lukt het je er nog wat van te maken of voel je je zo rot door de onzekere toekomst dat je alleen nog maar wilt dat het afgelopen is? Ben je bang voor wat er misschien komt aan pijn en ongemak voor je sterven? Hoe moet het verder met je gezin, je ouders, je partner of vrienden die afhankelijk van je zijn?

Het is voor veel mensen een belaste tijd, maar het kan ook een bijzondere periode worden in positieve zin. Vaak word je je ineens veel bewuster van wat er echt toe doet, voel je veel scherper aan wat jou verder helpt, wat de moeite waard is. Je hoort verhalen van mensen die veel meer genieten van kleine dingen, van de natuur, van ontmoetingen, muziek.

Contacten worden soms intenser, je druk maken om je uiterlijk bijvoorbeeld of om of alles wel perfect geregeld is, valt vaak weg of wordt minder.

In de palliatieve zorg gaat het om de kwaliteit van leven. Het is geïntegreerde zorg, dat betekent dat alle mensen die er bij betrokken zijn (huisarts, thuiszorg, specialist, verpleegkundigen in het ziekenhuis, mantelzorgers, psycholoog, geestelijk verzorger) hun hulp op elkaar afstemmen en er naar streven dat alles op elkaar aansluit. En natuurlijk het belangrijkste: dat het aansluit bij wat de patiënt en de naasten het liefst willen.

Mocht u behoefte hebben aan begeleiding voor u zelf als patiënt of als naaste, neemt u dan gerust contact op. Ik kijk graag samen met u wat u steun kan geven in deze speciale fase van uw leven. Gesprekken kunnen hier in de praktijk plaatsvinden of bij u thuis of in het ziekenhuis. En die gesprekken kunnen individueel zijn of met meer mensen, met de patiënt erbij of juist niet, net wat het beste voelt en wat we afspreken.

In overleg met uw huisarts kan een verwijzing gemaakt worden, waardoor u de gesprekken vergoed kunt krijgen door uw zorgverzekering.

Als psycholoog en geestelijk verzorger ben ik ook consulent in het palliatief consultteam hier in de regio. Dit team geeft advies aan zorgverleners in situaties waarin ze er zelf niet helemaal uit komen. Er zitten huisartsen in en verpleegkundigen, gespecialiseerd in de palliatieve zorg, apothekers, een anesthesist, oncoloog en specialisten ouderengeneeskunde. Samen proberen we de palliatieve zorg zo goed mogelijk te ondersteunen.

Tekst volgt

(volgt)