Vormen van zorg

Praktijk De Beken – Zwolle

Psychologische zorg

Bij lichte tot matig ernstige psychische klachten kan behandeling door een gezondheidszorg-psycholoog aangewezen zijn. Om voor vergoeding van de behandelingen door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is verwijzing door uw huisarts of specialist noodzakelijk en gelden er landelijke regels.

lees verder

Geestelijke verzorging / levensvragen

Hoe moet dit? Deze vraag komt in gesprekken regelmatig naar boven wanneer mensen geconfronteerd worden met iets verschrikkelijks in hun leven. Als zich in je leven een grote gebeurtenis voltrekt, kan dat levensvragen oproepen.
Geestelijke verzorging kan daarin ondersteuning bieden.

lees verder

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen van hun aandoening. Dat is niet hetzelfde als stervensbegeleiding, want ook met een ongeneeslijke ziekte kun je soms nog jaren leven.

lees verder

Onverzekerde zorg

Psychologische zorg bij aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen wordt niet meer vergoed vanuit de zorgverzekeringen.
Behandeling is wel mogelijk, echter voor eigen rekening.

Kosten en vergoedingen

Zie hiervoor de pagina Kosten en vergoedingen.

Psychologische zorg

Behandeling van lichte tot matig ernstige psychische klachten,
vooral in combinatie met lichamelijke aandoeningen.

Geestelijke verzorging

Begeleiding en ondersteuning van wie worstelt met levensvragen, vragen rond geloof en levensbeschouwing
en rituelen.

Palliatieve zorg

Begeleiding en ondersteuning van patiënten die niet meer beter kunnen worden en hun naasten.

Overig aanbod

Onderwijs aan publiek en zorgpersoneel, nascholing voor geestelijk verzorgers, consultatie rond palliatieve problematiek.

Cliënten-login

Na inschrijving in de praktijk kunt u gebruik maken van onderstaande  beveiligde verbinding:

Contact

De praktijk is bereikbaar op tel.nr.

038-4526480

of per mail op