Afscheidsvieringen en rituelen

Praktijk De Beken – Zwolle

Afscheidsvieringen

Sommige mensen willen tot in detail alles regelen voor na hun sterven, aanwijzingen geven voor het opstellen van de rouwbrief, zelf muziek en teksten uitzoeken voor een viering of ritueel, opdrachten nalaten voor de tijd na hun overlijden. Anderen laten dat juist graag helemaal over aan de mensen die achterblijven.

Daar is geen goed of fout in, het belangrijkste is dat u het op de manier doet die goed voor u en uw naasten voelt.

Wanneer u dat wilt kan ik u ook helpen hierover na te denken en als u iets wilt regelen u terzijde staan bij het zoeken van vormen die bij u passen. Ook het leiden van een afscheidsviering of rouwdienst of het uitvoeren van een ritueel hoort tot de mogelijkheden.

In mijn kast staan veel boeken over omgaan met ernstig ziek zijn, rouw, begeleiding van rouw bij kinderen en teksten die geschikt zijn om te gebruiken bij vieringen. U kunt alle boeken lenen, al is het maar om een helder beeld te krijgen van uw eigen ideeën.

Rituelen

Als er veel verandert in je leven kan het helpen daar niet alleen over te denken of te praten maar wat gebeurt ook te onderstrepen met een ritueel.

Dat kan een traditioneel ritueel zijn, voor veel mensen herkenbaar. Soms geven die oude gebaren of vaste woorden een vertrouwd gevoel en brengen ze daarmee rust en troost.

Soms is het passender te zoeken naar een nieuwe vorm van verbondenheid, afscheid nemen, of juist een nieuw begin markeren. Of misschien is er nog een heel andere reden om ergens op deze manier bij stil te staan.

Graag help ik u, als u daar behoefte aan hebt, bij uw zoektocht naar de juiste invulling.

Rituelen kunnen groot en uitgebreid zijn, maar ook heel klein. Bekend en al vaak meegemaakt of nog nooit zo uitgevoerd. Het belangrijkste is dat ze iets voor u betekenen, vorm geven aan wat voor u belangrijk is. Daar zijn woorden niet altijd genoeg en dat hoeft ook niet. Met muziek, licht van kaarsen, kleuren, kunst of iets uit de natuur kan ook zo veel uitgedrukt worden. Dan brengt een ritueel vaak meer dan wat we vanuit ons denken kunnen ervaren.

 Een ritueel kan iets voor u alleen zijn, of juist met familie en/of andere naasten. Voor tijdens uw leven, bij de afronding er van of misschien voor na een overlijden.