Afscheidsvieringen en rituelen

Praktijk De Beken – Zwolle

Afscheidsvieringen

Sommige mensen willen tot in detail alles regelen voor na hun sterven, aanwijzingen geven voor het opstellen van de rouwbrief, zelf muziek en teksten uitzoeken voor een viering of ritueel, opdrachten nalaten voor de tijd na hun overlijden. Anderen laten dat juist graag helemaal over aan de mensen die achterblijven.

Daar is geen goed of fout in, het belangrijkste is dat u het op de manier doet die goed voor u en uw naasten voelt.

Wanneer u dat wilt kan ik u ook helpen hierover na te denken en als u iets wilt regelen u terzijde staan bij het zoeken van vormen die bij u passen. Ook het leiden van een afscheidsviering of rouwdienst of het uitvoeren van een ritueel hoort tot de mogelijkheden.

In mijn kast staan veel boeken over omgaan met ernstig ziek zijn, rouw, begeleiding van rouw bij kinderen en teksten die geschikt zijn om te gebruiken bij vieringen. U kunt alle boeken lenen, al is het maar om een helder beeld te krijgen van uw eigen ideeën.

Rituelen

(volgt)