Werkwijze

Praktijk De Beken – Zwolle

Werkwijze

Mijn aanpak kenmerkt zich door veel aandacht en ruimte voor hoe u zich voelt en wat u beleeft in de situatie waarin u zich bevindt. Doordat ik een grote ervaring heb opgebouwd in het luisteren naar verhalen van mensen die ziek zijn of om andere redenen zich niet prettig voelen, kan ik vaak helpen met het stellen van de juiste vragen naar wat u belast en hoe dat voor u is. Dat geeft een gevoel van gezien en gehoord te worden, begrip te vinden voor gevoelens waar vaak nog geen woorden aan zijn gegeven of die nog te vaag waren om er vat op te kunnen krijgen. Juist dat samen zoeken naar de juiste woorden heeft vaak al een heel positief effect.

Daarnaast probeer ik met een zekere nuchterheid en een praktische kijk op hoe je het best de situatie kunt verbeteren of naar oplossingen kunt zoeken, met u mee te denken. In die fase kan ik u handige tips geven over hoe om te gaan met uw beperkte energie, met mensen in de omgeving die het moeilijk vinden goed met u mee te leven, met slaapproblemen etc.

Soms helpt het om anders te gaan denken, met nieuw gedrag te experimenteren of ergens een boek over te lezen. Het gaat mij er steeds om een manier te vinden die het best bij u en uw situatie past.

Samen zoeken we naar nieuwe openingen, naar uitwegen uit de klem waarin u zich bevindt.

Even voorstellen

“Vanaf mijn afstuderen in de klinische psychologie (RijksUniversiteit Groningen, 1979) heb ik mij bezig gehouden met het begeleiden van mensen met allerlei psychische klachten in de eerstelijn.

Dat betekent kortdurend, snel en laagdrempelig werken, dicht bij de mensen, niet in een grote instelling, en met korte lijnen naar de verwijzende huisartsen.

En werken met diverse therapeutische technieken, doen wat werkt.

Gaandeweg ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in de richting van begeleiding bij levensvragen, ernstige ziekten en stervensbegeleiding.

Om hier meer deskundig in te worden heb ik de masteropleiding Algemene Geestelijke Verzorging aan de RijksUniversiteit Groningen gevolgd (2007).“

Etje Verhagen-Krikke

Psychologische zorg

Behandeling van lichte tot matig ernstige psychische klachten,
vooral in combinatie met lichamelijke aandoeningen.

Geestelijke verzorging

Begeleiding en ondersteuning van wie worstelt met levensvragen, vragen rond geloof en levensbeschouwing
en rituelen.

Palliatieve zorg

Begeleiding en ondersteuning van patiënten die niet meer beter kunnen worden en hun naasten.

Overig aanbod

Onderwijs aan publiek en zorgpersoneel, nascholing voor geestelijk verzorgers, consultatie rond palliatieve problematiek.

Cliënten-login

Na inschrijving in de praktijk kunt u gebruik maken van onderstaande  beveiligde verbinding:

Contact

De praktijk is bereikbaar op tel.nr.

038-4526480

of per mail op